Lidl Big on quality

Cais Cynllunio / Planning Application

Datblygiad arfaethedig yn Hen Safle Siop Somerfield/Co-op, Stryd Fawr, Cei Connah, Glannau Dyfrdwy, CH5 4DA

Cliciwch yma i lawrlwytho a gweld dogfennau’r cais cynllunio ar gyfer yr ymgynghoriad hyd at fis 20th Rhagfyr 2021

Dylai unrhyw un sydd am wneud sylwadau ynghylch y datblygiad arfaethedig hwn ysgrifennu atom trwy:

Proposed Lidl store, former Co-op store site, High Street, Connah’s Quay, Deeside, CH5 4DA

See below to view and download planning application documentation for consultation until 20th December 2021

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must write to us at:

E-bost / Email:

Rhadffôn / Freephone:

0800 089 0361

 

Rhadbost / Freepost:
Freepost RUCB-BJRG-YBZX
Royal Pilgrim Communications
PO BOX 208
HECKMONDWIKE
WF17 6FE

Neu llenwch y ffurflen adborth ar-lein yma / Or complete the online feedback form here

Dogfennau Cynllunio / Planning Documents


211110_20221_AD 100 - LOCATION PLAN 211110_20221_AD 101 - EXISTING SITE PLAN 211110_20221_AD 102 - DEMOLITION PLAN 211110_20221_AD 110 - PROPOSED SITE PLAN 211110_20221_AD 111 - PROPOSED BUILDING PLAN 211013_20221_AD 112 - PROPOSED ROOF PLAN 211110_20221_AD 113 - PROPOSED ELEVATIONS 211110_20221_AD 114 - PROPOSED BOUNDARY TREATMENTS 211110_20221_AD 115 - PROPOSED SITE PLAN - FINISHES 211110_20221_AD 118 - PROPOSED SITE PLAN - TOPO OVERLAY 211110_20221_AD 121 - PROPOSED SITE PLAN - SERVICES OVERLAY 211110_20221_Design and Access Statement - Connahs Quay SCP_200444_TA00_Transport_Assessment_Lidl_Connah's_Quay_Appendices SCP_200444_TA00_Transport_Assessment_Lidl_Connah's_Quay_Text SCP_200444_TP00_Travel_Plan_Lidl_Connah's_Quay 09-167-500 Existing Drainage Strategy 09-167-501 Proposed Drainage General Arrangement 09-167-504 Drainage Tables 09-167-DOC001 Flood Consequences Assessment 2364 - PV Roof Layout - Rev A 2364 - PV Specification - Rev A Bat Survey Noise Impact Assessment Phase 1 Site Investigation Remada Phase II Site Investigation Planning Statement Preliminary Ecological Appraisal